Navodila in obrazci za izvajanje in poročanje

Navodila in obrazci za sklad ESRR

 

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_1-07_podpisana.pdf

zadnja verzija navodil:

Navodila — Slovenščina (eu-skladi.si)

 

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020-clld-191204120343/

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DRR/CLLD/Navodila.pdf

 

Lista prisotnosti_ESRR_LAS V objemu sonca

dopisni list_ESRR _LAS V objemu sonca

časovnica

Mesečna časovnica.doc

uradni zaznamek_ESRR_LAS V objemu sonca

Zadnja verzija navodil:

nus_verzija