NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

za upravičence, ki izvajajo operacije, izbrane na javnih pozivih za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

 

1. za upravičence, ki izvajajo operacije, izbrane na 1. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Pri izvajanju operacije/projekta je potrebno natančno upoštevati:

NAVODILA za informiranje in obveščanje, MKGP.pdf

NAVODILA za informiranje in obveščanje, LAS V objemu sonca.pdf

 

2. za upravičence, ki izvajajo operacije, izbrane na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Pri izvajanju operacije/projekta je potrebno natančno upoštevati:

PRAVILNIK O OZNAČEVANJU MKGP-npb1.pdf

NAVODILA za inform. in obveščanje, LAS V objemu sonca, 2.JP iz EKSRP, 9.2.2021.docx

 

 

Posodobljena je povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), saj se je spletni naslov do spletne strani Evropske komisije spremenil in se sedaj glasi: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Več informacij v povezavi z označevanjem aktivnosti, logotipe in primere označevanja dobite na spletni strani Programa razvoja podeželja 2014–2020: POVEZAVA (sledite navodilom za LEADER/CLLD).

Primere označevanja vira sofinanciranja na poslovni spletni strani ter označevanja na informacijskih in komunikacijskih gradivih dobite na tej POVEZAVI.

 

LOGOTIPI:

logotip EKSRP - LEADER barvni.jpg 

logotip LAS V objemu sonca.jpg ali logotip LAS V objemu sonca.png

Logotip LAS V OBJEMU SONCA je namenjen promociji pristopa od spodaj navzgor na lokalni ravni. Zato se priporoča za uporabo tudi na spletnih straneh upravičencev na operacijah, obrazložitvenih tablah, promocijskem materialu, dopisih in listah prisotnosti vseh operacij, financiranih iz sredstev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupine LAS V OBJEMU SONCA.