Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov

Pri izvajanju operacije/projekta sodelovanja in pri pripravi poročil je potrebno natančno upoštevati Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP).

Za upravičence, ki izvajajo operacije iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (LAS)« iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se upoštevajo:

 

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR), 2.2.2018

 

Priloga 1: Izjava o prispevku v naravi s časovnico o opravljenem prostovoljnem delu

Priloga 2: Časovnica za podukrep 19.2 in 19.3

Priloga 3: Lista prisotnosti EKSRP (vzorec)

Priloga 4: Obrazec PRP-10 - Poročilo o opravljenem delu (vzorec)

Priloga 5: Izjava vseh upravičencev (obrazec izjava 10)

 

Povzetek navodil za pripravo poročila.