Delovanje LAS

LAS V OBJEMU SONCA je bil za delovanje v programskem odbobju do leta 2027 ustanovljen s podpisom POGODBE O USTANOVITVI IN DELOVANJU POGODBENEGA PARTNERSTVA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS V OBJEMU SONCA.

Dne 20. 2. 2023 je na ustanovni skupščini LAS v Novi Gorici k ustanovitvi LAS pristopilo 66 ustanovnih članov.

S podpisom pogodbe so ustanovni člani LAS izkazali, da imajo skupen interes po združevanju, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja območja LAS po pristopu »od spodaj navzgor«.

Cilj povezovanja je gospodarski razvoj lokalnega območja, izboljšanje osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, spodbujanje socialnega vključevanja, ..

ORGANI LAS:

  • skupščina,
  • upravni odbor oz. organ upravljanja,
  • predsednik,
  • dva podpredsednika,
  • nadzorni odbor oz. nadzorni organ in
  • ocenjevalna komisija.

 

Pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS V objemu sonca: Pogodba o ustanovitvi LAS V OBJEMU SONCA 2021_2027_podpisana.pdf

 

Delovanje lokalnih akcijskih skupin in potrditev strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 določa UREDBA o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.