RRA Severne Primorske

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 3

5000 Nova Gorica

Tel: +386 (0)5 330 66 81

Faks: +386 (0)5 330 66 87

Email: rra.sp@rra-sp.si

Spletna stran: www.rra-sp.si