NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Upravičenci, ki izvajajo operacije iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (LAS)« iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja morajo upoštevati Navodila za informiranje in obveščanje javnosti.

 

 

 

Pri izvajanju operacije/projekta sodelovanja LAS iz EKSRP je potrebno natančno upoštevati:

 

PRAVILNIK O OZNAČEVANJU MKGP-npb1.pdf

 

NAVODILA za inform. in obveščanje, LAS V objemu sonca iz EKSRP, 9.2.2021.docx

 

 

Posodobljena je povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), saj se je spletni naslov do spletne strani Evropske komisije spremenil in se sedaj glasi: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

 

Več informacij v povezavi z označevanjem aktivnosti, logotipe in primere označevanja dobite na spletni strani Programa razvoja podeželja 2014–2020: POVEZAVA (sledite navodilom za LEADER/CLLD).

 

Primere označevanja vira sofinanciranja na poslovni spletni strani ter označevanja na informacijskih in komunikacijskih gradivih dobite na tej POVEZAVI.

 

LOGOTIPI:

 

logotip EKSRP - LEADER barvni.jpg 

logotip LAS V objemu sonca.jpg ali logotip LAS V objemu sonca.png

Logotip LAS V OBJEMU SONCA je namenjen promociji pristopa od spodaj navzgor na lokalni ravni. Zato se priporoča za uporabo tudi na spletnih straneh upravičencev na operacijah, obrazložitvenih tablah, promocijskem materialu, dopisih in listah prisotnosti vseh operacij, financiranih iz sredstev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupine LAS V OBJEMU SONCA.