NAVODILA ZA IZVAJANJE IN POROČANJE

 

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov

 

Pri izvajanju operacije/projekta in pri pripravi poročil je potrebno natančno upoštevati Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov.

 

- za upravičence, ki izvajajo operacije, izbrane na 1. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

se upoštevajo

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR), 30.11.2016

Priloga 2: Časovnica za podukrepa 19.2 in 19.3 

 

- za upravičence, ki bodo izvajali operacije, izbrane na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

se upoštevajo

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR), 2.2.2018

Priloga 2: Časovnica za podukrepa 19.2 in 19.3

 

 

Vzorec liste prisotnosti: Lista prisotnosti EKSRP.docx