NAVODILA ZA DOLOČANJE IN PREVERJANJE TIPOV STROŠKOV

Pri izvajanju operacije / projekta sodelovanja in pri pripravi poročil je potrebno natančno upoštevati:

NAVODILA ZA DOLOČANJE IN PREVERJANJE TIPOV STROŠKOV V OKVIRU PRISTOPA CLLD (sklad EKSRP in sklad ESRR) (številka 3312-43/2016/53, 02.02.2018).

 

PREDPISANI OBRAZCI:

ČASOVNICA ZA PODUKREP 19.2. IN 19.3.

IZJAVA O PRISPEVKU V NARAVI IN ČASOVNICA O OPRAVLJENEM PROSTOVOLJNEM DELU

LISTA PRIOSTNOSTI EKSRP (vzorec)