Izvedene operacije iz EKSRP

Na tem mestu bomo po zaključku operacij objavili informacije v zvezi z zaključenimi operacijami (projekti), ki bodo sofinancirane iz EKSRP. Besedilo je v pripravi.