Aktivnosti LAS v mesecu juniju 2015

datum: 10.08.2015

kategorija: Novice

LAS V OBJEMU SONCA je v mesecu juniju pospešeno začel z izvajanjem aktivnosti, ki so potrebne za oblikovanje LAS

in za pripravo strategije lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 – 2020.

V ta namen smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • v torek, 2.6.2015 ob 14.00 uri smo v Zeleni dvorani na Mestni občini Nova Gorica organizirali sestanek za predstavnike občin z namenom predstavitve vseh planiranih pripravljalnih aktivnosti ter Uredbe CLLD v programskem obdobju 2014-2020.
 • v torek, 9.6.2015 ob 14.00 uri smo v Zeleni dvorani na Mestni občini Nova Gorica organizirali tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili pristop CLLD, napovedali delavnice in povabili zainteresirane, da se delavnic udeležijo.
 • v času od 10. do 17. junija 2015 smo izvajali delavnice v zvezi z oblikovanjem Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA in pripravo strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020.

Izvedli smo 5 delavnic in sicer:

 • v sredo, 10. junija 2015, ob 17.00 uri na Dobrovem;
 • v četrtek, 11. junija 2015, ob 17.00 uri na Mestni občini Nova Gorica;
 • v ponedeljek, 15. junija 2015, ob 17.00 na Občini Renče-Vogrsko;
 • v torek, 16. junija 2015, ob 17.00 uri v prostorih TIC Temnica;
 • v sredo, 17. junija 2015, ob 17.00 uri v Zeliščnem centru Grgarke Ravne.

Vabilo smo po elektronski pošti poslali vsem novim in starim članom LAS, objavili smo ga na spletni strani RRA in na spletnih straneh vseh 5 občin, ki so vključene v LAS V OBJEMU SONCA.

Udeležencem delavnice smo predstavili:

 • pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« - CLLD in vlogo lokalne akcijske skupine – LAS;
 • izkušnje iz obdobja 2007-2013;
 • aktivnosti za oblikovanje LAS V OBJEMU SONCA in za pripravo strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020;
 • skupaj z udeleženci smo pregledali in dopolnili analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti iz prejšnje lokalne razvojne strategije za obdobje 2007-2013.

Delo je potekalo v skupinah in ocenjujemo, da smo dobili dober vpogled na dejansko stanje na terenu. Pridobljene informacije bomo upoštevali pri pripravi SWOT analize, ki je sestavni del Strategije lokalnega razvoja.

Vsi udeleženci so v naslednjih dneh po delavnici po elektronski pošti prejeli gradivo, ki je bilo predstavljeno na delavnici.

Dne 16.6.2015 je bila v UL RS 42/2015 objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem  obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD), zato bomo lahko v mesecu septembru 2015 začeli z naslednjim krogom delavnic, ki bo namenjen zbiranju projektnih idej.