Delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja

datum: 02.09.2015

kategorija: Novice

Vabimo vas na delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS V OBJEMU SONCA - priložnost za financiranje projektov skupnega lokalnega razvoja.

LAS V OBJEMU SONCA bo deloval na območju občine Brda, mestne občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica), občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba.

Delavnice bodo potekale v štirih različnih terminih in sicer po tematskih področjih ukrepanja:

  • v torek, 8. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko področje ukrepanja: ustvarjanje delovnih mest;
  • v sredo, 9. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko področje ukrepanja: varstvo okolja in ohranjanje narave;
  • v torek, 15. septembra, ob 17.00 uri - tematsko področje ukrepanja: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;
  • v  sredo, 16. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko področje ukrepanja: razvoj osnovnih storitev.

Vse delavnice bodo potekale v Zeleni dvorani na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Zaželeno je, da se udeležite delavnice za tisto tematsko področje ukrepanja, ki je za vas ključno pri zasledovanju vaših ciljev in reševanju vaših razvojnih potreb.

Program delavnice:

  1. Predstavitev pristopa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« - CLLD in vloga lokalne akcijske skupine – LAS;
  2. Določitev glavnih ciljev, tematskih področij ukrepanja in vrst ukrepov;
  3. Oblikovanje predlogov operacij (projektnih predlogov) za umestitev v SLR, predstavitev navodil za izpolnjevanje obrazca za predložitev predlogov operacij.

Izvajalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica: Fabijana Medvešček in Tina Gerbec.

Dodatne informacije:

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica: Fabijana Medvešček ali Tina Gerbec: telefon: 05/330 66 81,  e-pošta: fabijana.medvescek@rra-sp.si.