Vključitev skupnosti v pripravo Strategije lokalnega razvoja - delavnice v septembru 2015

LAS V OBJEMU SONCA oz. RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je v mesecu septembru 2015 organizirala in izvedla drugi sklop delavnic, na katerih je lokalno skupnost ponovno vključila v pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR).

Predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja smo pozvali, da se udeležijo delavnice za tisto tematsko področje ukrepanja, ki je zanje ključno pri zasledovanju njihovih ciljev in za reševanje njihovih razvojnih potreb.

Delavnice smo izvedli v štirih različnih terminih in sicer po tematskih področjih ukrepanja:

  • v torek, 8. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko področje ukrepanja: ustvarjanje delovnih mest;
  • v sredo, 9. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko področje ukrepanja: varstvo okolja in ohranjanje narave;
  • v torek, 15. septembra, ob 17.00 uri - tematsko področje ukrepanja: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;
  • v  sredo, 16. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko področje ukrepanja: razvoj osnovnih storitev.

Kraj izvedbe delavnic: Zelena dvorana na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Na delavnicah smo predstavili pristop CLLD in vlogo LAS. Skupaj z udeleženci smo obravnavali glavne cilje, tematska področja ukrepanja in vrste ukrepov ter predstavili obrazec predlog operacij (projektnih predlogov) za umestitev v SLR in navodila za izpolnjevanje obrazca. Tu je gradivo z delavnice LAS_V_objemu_sonca - delavnice za pripravo SLR, september 2015.pptx.

Vsi udeleženci so na delavnicah podali svoje predloge o potrebah vezanih na posamezno tematsko področje ukrepanja in o ciljih, ki bi jih bilo potrebno zasledovati v tekočem programskem obdobju. Za vključitev lokalnih akterjev pri finančni razporeditvi sredstev med tematska področja ukrepanja, smo prisotne na delavnicah ter vse pristopne člane LAS pozvali, da nam do 16. 10. 2015 (rok smo kasneje na predlog predsednika LAS podaljšali na 30. 10. 2015 in o podaljšanju obvestili vse člane LAS) pošljejo svoje predloge operacij za umestitev v SLR.

Javni poziv za predložitev predlogov operacij za umestitev v SLR smo na spletni strani www.las-vobjemusonca.si objavili dne 10. 9. 2015 in o objavi po e-pošti obvestili vse člane LAS. Poziv je bil objavljen tudi na spletnih straneh petih občin vključenih v LAS.

Prejeli smo 104 predloge operacij, katerih vsebino (cilje, tematsko področje in ukrepe) in finančno razporeditev sredstev smo upoštevali pri pripravi SLR.

V pripravo SLR smo tako preko sodelovanja na delavnicah in na podlagi posredovanih predlogov operacij vključili skupnost (predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja) in sicer pri določitvi glavnih ciljev, določitvi tematskih področij ukrepanja, določitvi vrst ukrepov ter finančni razporeditvi sredstev med tematska področja ukrepanja.