Vključitev skupnosti v pripravo Strategije lokalnega razvoja - delavnice v juniju 2015

V lokalni akcijski skupini - LAS V OBJEMU SONCA smo v mesecu juniju 2015 začeli pospešeno izvajati aktivnosti, ki so potrebne za oblikovanje LAS in za pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) v programskem obdobju 2014-2020.

V času od 10. do 17. junija 2015 smo izvedli pet delavnic, na katerih smo udeležencem predstavili pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« - CLLD, vlogo lokalne akcijske skupine - LAS, izkušnje iz obdobja 2007-2013 ter aktivnosti za oblikovanje LAS V OBJEMU SONCA in za pripravo SLR za obdobje 2014-2020. Skupaj z udeleženci delavnic smo pregledali tudi SWOT analizo iz prejšnje lokalne razvojne strategije za obdobje 2007-2013.

Osrednja tema delavnic pa je bila namenjena sodelovanju udeležencev pri pripravi SWOT analize za programsko obdobje 2014-2020. Le-ta je nastala na podlagi dela v skupinah, v katerih so vsi udeleženci obravnavali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti vezane na območje LAS. Ocenjujemo, da smo dobili dober vpogled na dejansko stanje na terenu. Pridobljene informacije na delavnicah in tudi kasneje predložene predloge lokalnih akterjev smo upoštevali pri pripravi SWOT analize, ki je sestavni del SLR. 

Delavnice so potekale:

  • v sredo, 10. junija 2015, ob 17.00 uri na Dobrovem;
  • v četrtek, 11. junija 2015, ob 17.00 uri na Mestni občini Nova Gorica;
  • v ponedeljek, 15. junija 2015, ob 17.00 na Občini Renče-Vogrsko;
  • v torek, 16. junija 2015, ob 17.00 uri v prostorih TIC Temnica;
  • v sredo, 17. junija 2015, ob 17.00 uri v Zeliščnem centru Grgarske Ravne.

Vsi udeleženci (skupaj 60 udeležencev) so v naslednjih dneh po delavnici po elektronski pošti prejeli  gradivo z delavnice LAS_V_objemu_sonca - delavnice za pripravo SWOT.pptx

Dne 16.6.2015 je bila v UL RS 42/2015 objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem  obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD), zato smo lahko v mesecu septembru 2015 izvedli drugi sklop delavnic. Te so bile namenjene predstavitvi pristopa CLLD in vlogi LAS, obravnavi glavnih ciljev, tematskih področij ukrepanja in vrst ukrepov ter predstavitvi obrazca predloga operacij (projektnih predlogov) za umestitev v SLR, ki je služil predvsem finančni razporeditvi sredstev med tematska področja ukrepanja.