Biotehniška šola iz Šempetra pri Gorici kupila mehanizacijo za trajnostno obdelavo tal, medvrstni okopalnik

datum: 29.04.2024

kategorija: LAS 2014-2020

Biotehniška šola iz Šempetra pri Gorici partner v projektu sodelovanja LAS »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«, izvajajo za BODOČE PRIDELOVALCE različne izobraževalne pristope (v učilnici in na terenu). Zato da bi se na šoli hitrejšega prilagajanja na izzive prememb okolja, je bil v okviru projekta kupljen strok - mehanizacijo za trajnostno obdelavo tal, medvrstni okopalnik. Šola skozi različne izobraževalne programe omogoča mladim pridobivanja spretnosti in ozaveščanja ter spodbuja k trajnostnemu načinu obdelovanja zemlje.

 

 

Na šoli se zavedajo, da je za uspešno bodočnost mladih rodov potrebno danes vzgajati in nuditi čim širšo paleto znanja, omogočiti pridobivanja novih spretnosti v praksi tako na šolskem posestvo-učilnici na prostem kot tudi s sodelovanjem v projektih. Vključevanje in izvajanje različnih delavnic, obiskov dobrih praks, praksa na ekoloških kmetijah, znanje o preciznem kmetijstvu, uporaba mehanizacije za trajnostno obdelavo tal, zagotovo zelo pripomore in spodbuja inovacije ter povezovanje z različnimi strokovnjaki.