Učenci prvega letnika iz srednje biotehniške šole, smeri kmetijsko-podjetniški tehnik, so obiskali ekološke kmetije v Renčah in na Pedrovem

datum: 24.05.2024

kategorija: LAS 2014-2020

Učenci 1. letnika iz srednje biotehniške šole, smeri kmetijsko-podjetniški tehnik, so obiskali ekološko kmetijo »Kozjereja Nevo« v Renčah, kjer so si ogledali način dela kozjereje ter pedelave in pridelave eko izdelek iz kozjega mleka, mesa. To je bila priložnost, da mladi iz prakse spoznajo delo na terenu ter postopke pridelave in predelave ekoloških izdelkov iz kozjega mleka in mesa. Mladi so si z veliko radovednostjo ogledali, kako se ti naravni in zdravi izdelki pridelajo in tudi tržijo.

20240523_095915 20240523_100117 20240523_100740 20240523_104153

Učenci so ogled nadaljevali v vasi Pedrovo. Obiskali so tudi ekološko kmetijo domačijo »Točevi« in domačijo Čilčevo na Pedrovem, kjer se osnuje eko vas. Učenci so bili zelo navdušeni in velikim zanimanjem poslušali gospodarje ekoloških kmetij s Pedrovega.

-663345570354049205 3325408286420220168