SPODBUJAMO RAZNOLIKO PONUDBO IN UPORABO LOKALNE SONARAVNO PRIDELANE HRANE

datum: 22.04.2024

kategorija: LAS 2014-2020

Z namenom, da bi izboljšali šibko oskrbo s sonaravno pridelano lokalno hrano, se je 16 partnerjev povezalo v projekt sodelovanja LAS »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano« z območja treh lokalnih akcijskih skupin z Goriške regije, in sicer LAS Vipavska dolina, LAS V objemu sonca, LAS S CILjem, skupaj z LAG ZELENI TROKUT iz Hrvaške. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ukrep LEADER / podukrep 19.3. v višini 288.529,86 evra. Vodilni partnerji LAS z območja Goriške regije so: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, RRA Severne Primorske Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d. o. o. Idrija. Osrednji cilji projekta so omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano, povezati obstoječe in potencialne ekološke ter biodinamične pridelovalce in predelovalce ter na inovativen način okrepiti dostopnost do tovrstne hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige z mrežo promocijskih točk.

 

Od didaktičnega poligona do eko vasi

 

Na območju LAS s CILjem (občine Idrija, Logatec in Cerkno) so vlagali v naložbe (računalniški program za sledljivost ekološkega mesa, stojnice, šok komora za zmrzovanje in zamrzovalna omara za pokrito tržnico v Idriji) in v izobraževanja (o kvaliteti krme za prehrano govedi) in delavnice (zorjenje mesa in priprava za peko).

Na območju LAS V objemu sonca (občine Nova Gorica, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba) izvaja naloge vodilnega partnerja RRA Severne Primorske Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica. Pripravili so atraktivna kratka promocijska filma ter analizo stanja pridelave ekološke hrane, potrošnje ekološke hrane in koristi ekološkega kmetovanja, ki so ključna osnova pri pripravi poslovna modela oskrbe z ekološko hrano ter didaktične kmetije. V vasi Pedrovo urejajo didaktični poligon za ohranjanja naravne dediščine, potekajo pa tudi priprave ureditve vasi na Pedrovem po vzoru eko vasi. Biotehniška šola iz Šempetra pri Gorici aktivno sodeluje skupaj z učenci tako, da jim približuje eko kmetovanje in jih spodbuja pri tovrstnem kmetovanju. V ta namen so kupili stroj »okopovalnik«, ki bo olajšal delo na zemlji in pripomogel k zniževanju uporabe pesticidov.

 

Na območju LAS Vipavska dolina (občini Ajdovščina in Vipava) so izvedli naložbo v ureditev učnega vrta OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini, učilnice na prostem; nakup opreme za potrebe čebelarskega krožka OŠ Dobravlje; naložbo v sušilnik, rezalnik in sekljalnik za predelavo ekoloških in biodinamičnih pridelkov, ki so na voljo uporabnikom Učnega centra Brje; naložbo v pametno hladilno enoto za prevzem ekološke in biodinamične hrane.

 

 

V petek 19. aprila 2024 je bila v okviru projekt pripravljena in izvedena tudi strokovna konferenca in lokalna tržnica z lokalno ponudbo na Gradu Rihemberk nad Branikom.

objava9 objava8 objava5 objava_tržnica  objava6