Prejeli smo Odločbo o potrditvi LAS in Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca za programsko obdobje 2021-2027

datum: 01.02.2024

kategorija: LAS 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je lokalni akcijski skupini LAS V objemu sonca dne 23. 1. 2024 izdalo ODLOČBO o potrditvi lokalne akcijske skupine (LAS) in strategije lokalnega razvoja (SLR) za izvajanje pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) v novem programskem obdobju 2021-2027.

Odločba izdana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podlaga za izvajanje skupnega pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) iz dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na območju LAS V objemu sonca.

LAS V objemu sonca je v obdobju 2021-2027 za izvajanje pristopa LEADER/CLLD upravičen do 2.026.481,63 evrov, od tega 1.083.678,35 evrov iz EKSRP in 942.803,28 evrov iz ESRR. Sredstva bomo dodeljevali na podlagi javnih pozivov. 

Za  LAS V objemu sonca se tako pričenja že tretje programsko obdobje izvajanja pristopa LEADER in drugo programsko obdobje skupnega pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LEADER/CLLD.

Po prejemu natančnih navodil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za pripravo in objavo javnih pozivov LAS, bomo pripravili in objavili javni poziv ter začeli z izvedbo animacijskih delavnic za potencialne prijavitelje. Podrobnosti glede objave javnega poziva in izvedbe delavnic, ki vam bodo v pomoč pri pripravi kakovostnih vlog na javni poziv, sporočimo naknadno.

Strategija lokalnega razvoja LAS V objemu sonca do 2027.pdf