Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin (LAS) Slovenije

datum: 17.01.2024

kategorija: LAS 2021-2027

Dne 16. 1. 2024 smo se na Kozjanskem udeležili srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev LAS iz cele Slovenije.

Na srečanju je minister dr. Aleksander Jevšek iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj poudaril, da ga veseli, ker so v lokalne akcijske skupine (LAS) vključene vse slovenske občine, kar je redkost v evropskem prostoru.  Pri tem je dodal, da mehanizmi, ki delujejo od spodaj navzgor najučinkoviteje rešujejo konkretne težave ljudi in so zato vse bolj pomembni. 


V programskem obdobju 2021-2027 se bo instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) izvajal na celotnem območju Slovenije, in sicer v okviru vseh 37 lokalnih akcijskih skupinah. CLLD je tudi za EU čedalje pomembnejši mehanizem, saj rešuje konkretne težave ljudi in lokalnih skupnosti. Kot pomemben mehanizem pa je prepoznan tudi v okviru Dolgoročne vizije EU za podeželska območja do leta 2040.


Osrednji del srečanje je bil namenjen predstavitvi Uredbe o izvajanju CLLD do leta 2027. Uredbo sta nam predstavili Marjeta Jerič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Simona Laznik iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Uredba predstavlja podlago za izvajanje projektov v novem programskem obdobju ter podporo za upravljanje LAS, do katere so upravičeni vodilni partnerji LAS. V obdobju 2021-2027 je za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)v Sloveniji skupaj namenjenih 84,5 milijonov evrov, od tega za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) dobrih 44 milijonov evrov ter dobrih 40 milijonov evrov za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). 


LAS v objemu sonca bo v obdobju 2021-2027 za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) skupaj dobil 2,02 milijonov evrov, od tega 1,08 milijonov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 0,94 milijonov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Udeležencem srečanja je bila predstavljena tudi vloga Društva za razvoj slovenskega podeželja pri uveljavljanju interesov LAS na nacionalni in EU ravni. Pritegnila nas je tudi predstavitev na temo razvoja podeželskih skupnosti, na katero se navezuje projekt Rebound – "Prožnost podeželskih skupnosti".

 

phoca_thumb_l_srecanje_predsednikov_1