V drugem programskem obdobju 2014-2020 uspešno zaključeni vsi projekti sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na območju LAS V objemu sonca

datum: 10.01.2024

kategorija: LAS 2014-2020

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvoja agencija d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS V objemu sonca, je v mesecu decembru 2023 uspešno zaključil izvajanje 22 projektov, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v obdobju 2014 – 2020.   

 

V letih od 2018 do 2022 je bilo v okviru 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V objemu sonca iz sklada ESRR (podukrep 19.2) uspešnih izbranih in izvedenih deset (10) projektov: 

 • ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA 
 • USTVARI SVOJO PRIHODNOST
 • INOVATIVNO PARTNERSTVO ZA RAZVOJ VINOGRADNIŠTVA IN ENOTURIZMA SPODNJE VIPAVSKE DOLINE
 • VZPOSTAVITEV GRADU RIHEMBERK KOT SREDIŠČA TRAJNOSTNEGA TURIZMA GORIŠKE - Z UREDITVAMI ZA INTERPRETACIJO IN VKLJUČEVANJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE GRADU IN ŠIRŠEGA OBMOČJA
 • KULTURNO STIČIŠČE OBMOČJA LAS V OBJEMU SONCA
 • UTRJEVANJE ZELENEGA TURIZMA S POUDARKOM NA AVTOHTONIH SORTAH IN NARAVNI DANOSTI BRD
 • DOSTOPNOST DOBRIN IN STORITEV ZA RANLJIVE SKUPINE NA PODEŽELJU
 • RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE 
 • MEDGENERACIJSKI CENTER HIŠA NA KALU
 • STIČIŠČE GENERACIJ MIRENSKI GRAD

V istem obdobju je bil uspešno izveden tudi prvi (1) projekt sodelovanja LAS iz Strategije lokalnega razvoja – sklad ESRR, (podukrep 19.3), pod imenom POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE.    

 

V letih od 2021 do 2023 je bilo v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V objemu sonca iz sklada ESRR (podukrep 19.2) uspešnih izbranih in izvedenih šest (6) projektov: 

 • OBRNIMO SVET NA BOLJE
 • MIRENSKI GRAD MED KRASOM IN VIPAVO
 • INOVATIVNO PARTNERSTVO SODOBNE UMETNOSTI ZA TRAJNOSTNO NARAVNAN TURIZEM
 • SUPANJE PO VIPAVI
 • URBANI EKOKROG
 • MLADI PODJETNIK

V istem obdobju je bil uspešno izveden še en (1) projekt sodelovanja LAS iz Strategije lokalnega razvoja – sklad ESRR, (podukrep 19.3), pod imenom TRŽNA ZNAMKA VIPAVSKE DOLINE.

Pred zaključkom finančnega obdobja, so bili uspešno potrjeni in izvedeni še štirje (4) projekti Lokalne akcijske skupine LAS V objemu sonca, iz sklada ESRR (podukrep 19.2): 

 • Z ZNANJEM do trajnostne prihodnosti naravnih virov
 • OSKAR KOGOJ – življenje in delo
 • Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline - ENOTOUR-2
 • Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko-K.U.S.A..