Potrjen predlog Strategije lokalnega razvoja LAS V OBJEM SONCA 2021 -2027

datum: 21.07.2023

kategorija: LAS 2021-2027

V četrtek, 20. 7. 2023 je potekala seja Upravnega odbora LAS in nato še seja Skupščine LAS V objemu sonca.
Oba organa sta soglasno potrdila predlog Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca za programsko obdobje 2021-2027 in s tem omogočila njegovo oddajo na medresorsko delovno skupino CLLD (na pristojno ministrstvo).

 

Osnutek Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS V objemu sonca je pripravil RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS V objemu sonca. Dokument je bil do torka, 18. 7. 2023 tudi v javni obravnavi. 

Strategija je nastala na osnovi prepoznanih potreb in potencialov na območju LAS, v sodelovanju z javnim, ekonomskim in civilnim sektorjem. Za oblikovanje ukrepov znotraj SLR so bile izvedene delavnice in individualna srečanja ter zbrani idejni predlogi projektov. Ukrepi izhajajo iz analize lokalnih razvojnih potreb in potenciala območja ter naslavljajo dejanske izzive območja.

Ekipa LAS V objemu sonca se zahvaljuje vsem, ki so aktivno sodelovali pri pripravi SLR in tako pripomogli k strateškim usmeritvam za LAS V objemu sonca do leta 2027. 

LAS V objemu sonca bo po potrditvi dokumenta, ki je s strani nacionalnih organov upravljanja predvidena decembra 2023, omogočal financiranje in izvajanje projektov na območju LAS, ki bodo spodbudili in okrepili lokalno skupnost. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)  bo LAS razpolagal od leta 2024 dalje. 

IMG_7790