Javna obravnava osnutka Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca

datum: 13.07.2023

kategorija: LAS 2021-2027

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica daje kot vodilni partner LAS V objemu sonca v javno obravnavo osnutek Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca za programsko obdobje 2021-2027.

V dokument smo povzeli in zapisali vaše pobude in ideje, ki smo jih prejemali od januarja do junija na številnih delavnicah, sestankih,...  Združili smo opise, potrebe in predlagane aktivnosti, kot ste jih zapisali v preko sedemdesetih predlogih projektov.  Na podlagi tega smo oblikovali ukrepe, ki jih naše območje potrebuje, da bo doseglo zastavljene cilje in kazalnike, ki sta nam jih določili pristojni ministrstvi.

Dokument je strateške narave, zato je zapisan bolj široko in v njem zgolj povzemamo strateške usmeritve našega delovanja za prihodnje obdobje. 

Vse zainteresirane vabimo, da Strategijo pregledate in podate morebitne pripombe in predloge najkasneje do torka, 18. julija 2023 po elektronski pošti na e-naslov las-vobjemusonca@rra-sp.si.

Pri tem vas prosimo, da nam posredujete vsebinske predloge. Slovnično bo dokument pregledan naknadno. Prav tako bo oblikovno-tehnično (kazalo, poravnave, številčenje …) dodelan tik pred oddajo na MKGP.

Za več informacij smo dosegljivi na  e-naslovu las-vobjemusonca@rra-sp.si.


Hvala vam za sodelovanje.


Dokument:
Osnutek strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca za programsko obdobje 2021-2027