Ustanovljen LAS za novo programsko obdobje 2021-2027

datum: 21.02.2023

kategorija: LAS 2021-2027

V veliki dvorani na Mestni občini Nova Gorica je bil v ponedeljek, 20. 2. 2023 za delovanje v programskem obdobju 2021-2027 ustanovljen nov LAS V objemu sonca. LAS se je tudi za novo programsko obdobje ustanovil kot pogodbeno partnerstvo za uresničevanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja, na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

POGODBO O USTANOVITVI IN DELOVANJU POGODBENEGA PARTNERSTVA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS V OBJEMU SONCA je podpisalo 66 ustanovnih članov. Med temi so predstavniki javnega sektorja (vse občine iz območja LAS, javni zavodi, javne agencije in druge javne institucije), ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge,..) in predstavniki civilnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zasebni zavodi, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki).

K ustanovitvi novega LAS so pristopili člani iz programskega obdobja 2014-2020, kot tudi novi člani, ki so pripravljeni odgovorno in aktivno delovati v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja.

Ob tem bi poudarili, da je članstvo odprtega značaja; novi člani s pristopno izjavo lahko kadarkoli naknadno pristopijo in postanejo družbeniki LAS.

Na skupščini so bile izvedene tudi volitve za članstvo v upravnem in nadzornem odboru LAS. 
S svojim delom bo kot predsednica nadaljevala Tina Novak Samec, nova podpredsednika pa sta mag. Roberta Fortuna in mag. Darijan Krpan.

Vsem izvoljenim predstavnikom iskreno čestitamo!

Prisotni člani so tudi potrdili izbor vodilnega partnerja LAS. Ta bo tudi v novem obdobju RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, ki je že v predhodnih dveh programskih obdobjih uspešno vodil LAS.

Predsednica LAS Tina Novak Samec je pohvalila celotno ekipo LAS in nam vsem skupaj zaželela uspešno delo tudi v prihodnje. Prav tako je delo ekipe LAS pohvalil Črtomir Špacapan, direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.

Ekipa LAS se ob tem vsem članom iskreno zahvaljuje za izkazano zaupanje, ki ste nam ga izkazali s soglasno potrditvijo za vodilnega partnerja. 


Veselimo se dela z vami!