USPEŠNO IZVEDENI IN ZAKLJUČENI PROJEKTI NA OBMOČJU LAS V OBJEMU SONCA do konca leta 2022

datum: 20.01.2023

kategorija: LAS 2014-2020

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvoja agencija d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS V objemu sonca, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v obdobju 2014 – 2020, uspešno izvaja in koordinira 37 projektov.

Konec leta 2022 je bilo zaključenih skupaj 23 projektov.

Do konca obdobja 2014 – 2020 bomo izvedli še:

5 projektov sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj: OSKAR KOGOJ – življenje in delo, Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline-ENOTOUR-2, Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko-K.U.S.A., Urbani EKOKROG in Mladi podjetnik.

9 projektov sofinanciranih iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Kamp Sela na Krasu, Mirenski Grad približajmo ljudem, Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka, Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti, Poletni tabor MC za mlade, Hiša Aleksandrink ter dva predlagana projekta (Konjeniške poti in Kolesarski produkt). Izvaja se tudi projekt sodelovanja PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO.