Potrjen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027

datum: 07.11.2022

kategorija: LAS 2014-2020

Evropska komisija je dne 28. 10. 2022 potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo.

Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja.V SN SKP 2023–2027 je vključen tudi program LEADER.

Nadaljevalo se bo s podporo za aktivnosti lokalnih pobud oziroma lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, predvsem z namenom spodbujanja zaposlovanja na podeželju, večje socialne vključenosti prebivalcev, ohranjanja dediščine na podeželju, trajnostnih oblik turizma, spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja, različnih socialnih ter »pametnih« storitev,... 

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 si lahko ogledate tukaj.