ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA LAS »VZ-TRAJNOST«

datum: 11.10.2022

kategorija: LAS 2014-2020

6. oktobra se je v dvorani Zorana Mušiča v Bukovici, prostorih občine Renče-Vogrsko, odvijal zaključni dogodek projekta »VZ-TRAJNOST«, sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Cilj projekta je bil spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca z namenom ohranjanja naravnih danosti okolja – avtohtonih vrst zelišč, spodbujanja trajnostne rabe naravnih virov, krepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin – mladih, starejših in podjetnikov ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju na območju LAS, kot perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

 

Na zaključnem dogodku so bili predstavljeni rezultati projekta, podrobno je bila predstavljena analiza stanja varstva okolja na območju LAS V objemu sonca – ukrepi s področja varstva okolja in narave v Občini Renče-Vogrsko. V okviru dobrih praks in spodbujanja trajnostne rabe naravnih virov, je partner občina predstavil zasaditev vzorčnega zeliščnega vrta kot primer in možnost uporabe avtohtonih zelišč z namenom dviga turistične ponudbe pri ponudnikih z območja LAS-a.

 

Na zaključnem dogodku je lokalna turistična ponudnica predstavila lastno izkušnjo ob pridobivanju zelenega znaka in ob zaključku so bila predstavljene tudi jedi z uporabo avtohtonih zelišč.

Več o zaključnem dogodku v prispevku Radia Robin https://www.robin.si/lokalne-novice/bo-prihodnost-zelena/