Brda primer dobre prakse evropskega podeželja

datum: 22.09.2022

kategorija: LAS 2014-2020

Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi uvršča Občino Brda med dobre prakse razvoja podeželja v evropskem prostoru. Nekaj projektov je bilo v Brdih izvedenih tudi s podporo sredstev LAS V objemu sonca.

Včeraj popoldne je delegacija Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE, v sklopu programa ogleda dobrih praks evropskega podeželja, pričela dvodnevni obisk v Sloveniji in sicer v Občini Brda. Občina Brda je namreč na natečaju ARGE 2020 prejela zlato plaketo. 


Delegaciji so dobrodošlico v Sloveniji in Brdih izrekli predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Alina Cunk Perklič, župan Občine Brda Franc Mužič in direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tina Novak Samec. Srečanja se je udeležila tudi Fabijana Medvešček, predstavnica LAS V objemu sonca. 


Ob včerajšnjem srečanju z delegacijo Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE je župan Franc Mužič povedal: »Veseli me, da tako pomembne institucije, kot je Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi, uvrščajo Občino Brda med dobre prakse razvoja podeželja v evropskem prostoru. Za nami so skoraj tri desetletja trdega in vztrajnega dela na področju izboljšanja kakovosti bivanja v naši občini: od izboljšanja preskrbe zdravstvenih in socialnih storitev do obnove komunalne in cestne infrastrukture, preskrbe s pitno vodo, vključevanja mladih in spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja, nenazadnje ohranjanja in oplemenitenja kulturne ter naravne dediščine. Vzporedno ob osnovni gospodarski panogi v občini - t.j. kmetijstvu - smo razvijali turistične infrastrukturo in storitve, s čimer smo sklenili uspešen ekonomski krog in s tem spodbujali razvoj novih delovnih mest v domačem okolju, mladim pa odprli dodatne možnosti za podjetniške zgodbe v domačem kraju. Naša vizija, kateri smo složno sledili čisto vsi v občini, od odločevalcev do občanov in podjetnikov, nam že nakazuje nove priložnosti, a ko pogledam prehojeno pot, lahko le rečem, da me navdaja izjemno zadovoljstvo. Globoko verjamem, da smo lahko z našo briško trmo in vztrajnostjo ter rezultati zgled marsikateremu podeželskemu območju v Evropi in svetu.«


»Slovenski prostor v največji meri oblikujejo podeželska območja in gozd, podeželje pa je v procesu stalne preobrazbe. Vendar pa raznoliko slovensko podeželje odlikujejo številne krajinske posebnosti, ki odločilno vplivajo na zmožnost in kakovost bivanja,« pa je uvodoma poudarila Alina Cunk Perklič iz kabineta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter dodala željo, da znanje, kreativnost, inovativnost, podjetništvo in povezovanje postanejo gonilo napredka slovenskega podeželskega prostora.  »Zato podpiramo rešitve, ki spodbujajo dvig kakovosti življenja in krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju. Hkrati pa te rešitve zmanjšujejo vrzeli med urbanim in ruralnim okoljem v smislu infrastrukture in dostopnosti do storitev. Preko različnih nacionalnih in evropskih podpor spodbujamo zaposlovanje, večjo socialno vključenost prebivalcev in lokalni razvoj podeželskih območij. 'Dolgoročna vizija za podeželska območja EU do 2040', ki jo je konec meseca junija 2021 predstavila Evropska komisija, je pomembna horizontalna tema za Slovenijo in ključna pri pripravi na novo programsko obdobje 2023-2027,« je še v pozdravnem nagovoru izpostavila ga. Cunk Perklič in zaključila z željo, da bodo na tokratnem obisku izmenjali izkušnje, kako še bolj kakovostno in uspešno razvijati slovensko podeželje.