Odobren projekt sodelovanja PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO

datum: 23.06.2022

kategorija: Novice

Dne 15. 6. 2022 smo s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli Odločbo za odobren projekt sodelovanja (sklad EKSRP) treh sodelujočih slovenskih LASov, ki smo ga 14. 2. 2022 prijavili na 6. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

V projektu "PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO" sodeluje LAS V objemu sonca kot partner. Vodilni partner je LAS Vipavska dolina, kot partnerja pa sodelujeta še LAS s CILjem in LAG Zeleni trokut iz Hrvaške. 

Na območju LAS V objemu sonca sodeluje še 6 upravičencev: Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar - nosilec kmetije, Mark Smerajc - nosilec kmetije in Nevo Pregelj - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Odobrena sredstva skupaj (EKSRP) v višini 288.529,86 EUR.
V okviru partnerstva LAS V objemu sonca odobrena sredstva v višini 94.438,53 EUR.

Projekt kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, bo zato temeljno vodilo našega projekta, saj lahko le s sonaravnim kmetovanjem ohranjamo naravno okolje živo za naslednje rodove in uspešneje kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju že zelo prisotne. 

KLJUČNI CILJI projekta:
- omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano;
- povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce;
- na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe;
- okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih;
- okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost;
- načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave;
- povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.