Nov LAS-ov projekt »Urbani EKOKROG« v občini Šempeter-Vrtojba

datum: 14.06.2022

kategorija: LAS 2014-2020

Občina Šempeter – Vrtojba, je kot vodilni partner v projektu »Urbani EKOKROG«, bila uspešna na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca in tako pridobila evropska sredstva za izvedbo projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru evropske kohezijske politike in pridobila 65.737,13 EUR EU sredstev.

V občini bodo skupaj s partnerji; Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola,  Zavod Karitas Samarijan – Materinski dom Šempeter, Dom upokojencev Nova Gorica, Center za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru ter Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica, hortikulturno uredili občinsko zemljišče, ki bo namenjeno botanični kolekciji predvsem aromatičnih in zdravilnih rastlin - zelišč, grmovnic in sadnega drevja, hkrati pa bodo na postavljenih gredah lahko zainteresirani tudi kaj pridelali. 


 Izvajale se bodo tudi druge spremljajoče aktivnosti, kot so razne izobraževalne delavnice na temo naravne dediščine in kulturnega izročila šempetrsko – vrtojbenskih vrtov.


S projektom želijo v občini spodbuditi in ohranjanje gojenja in uporabo tradicionalnih kmetijskih rastlin ter zelišč tudi v mestnem, urbanem okolju, tako spodbuditi k trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri ter prispevati k ohranjanju in varovanju ekosistemskih storitev.

O prispevku več na spletni strani občine Šempeter-Vrtojba.