POT K ZELENEMU TURIZMU IN UČIKOVITEJŠI RABI ENERGIJE TER NARAVI PRIJAZNO PRIDELOVANJE AVTOHTONEGA RASTLINSTVA, NJEGOVE UPORABNOSTI IN TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

datum: 14.06.2022

kategorija: LAS 2014-2020

V okviru projekta LAS "VZ-TRAJNOST", partner Agencija GOLEA, NOVA GORICA, v sodelovanju Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ZTKMŠ Brda ter občinami: Mestno občino Nova Gorica, Občino Ajdovščina, Občino Brda in Občino Renče-Vogrsko, organizirajo delavnico "POT K ZELENEMU TURIZMU IN UČIKOVITEJŠI RABI ENERGIJE ter NARAVI PRIJAZNO PRIDELOVANJE AVTOHTONEGA RASTLINSTVA, NJEGOVE UPORABNOSTI IN TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV", ki bo 16.06.2022 ob 8-h naprej potekala ONLINE.

Na delavnici boste spoznali osnove in pomen okolijskih certifikatov, predvsem Okoljskega znaka Zeleni ključ.

Skozi predavanje biologa, zeliščarja G. Lovra Vehovarja, ki ima dolgoletne izkušnje na področju obujanja in negovanja naravnih danosti, uporabe in predelave rastlin, itd., vam bo približano varstvo okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja in uporabe avtohtonega rastlinstva kot priložnost razvoja in dodane vrednosti turistične ponudbe.

Več v vabilu!

LEPO VABLJENI!

ON-LINE PROGRAM:

17:50-18:05

Registracija

18:05 -18:15

Uvodni pozdrav in predstavitev operacije VZ-TRAJNOST

Suzana Vidmar Kovšča, Agencija GOLEA

18:15-18:45

Pot do zelenega turizma s pomočjo različnih certifikatov: Okoljski znak Zeleni ključ

Astrid Prašnikar, ROS.TURIST- Inštitut za odgovorni turizem

18:45 – 19:00

Dvig energetske učinkovitosti pri ponudnikih

Janez Melink, Agencija GOLEA

19:10 – 19:30

Varstvo okolja in trajnostna raba naravnih virov ter predstavitev naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin

Lovro Vehovar (biolog, zeliščar, permakulturni načrtovalec)

19:30

Zaključek

Vabilo