PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA

datum: 19.01.2022

kategorija: LAS 2014-2020

VABILO na POSVET "PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA" ki ga organizira GOLEA v skupaj s partnerji operacije LAS "VZ-TRAJNOST" preko spletne povezave: https://us06web.zoom.us/j/82739251950?pwd=alArNjY3d1RDRy9qT29hS3RTSEEvQT09

Spletna povezava: https://us06web.zoom.us/j/82739251950?pwd=alArNjY3d1RDRy9qT29hS3RTSEEvQT09

 

PROGRAM POSVETA

18.00        Pozdrav župana Mauricija Humarja

  1. Rezultati Zelene sheme in okoljski znaki, mag. Ariana B. Suhadolnik, Zelena koordinatorka

18.15        Odgovorno ravnanje do okolja in družbe, dobre prakse (Astrid Prašnikar, ROS. TURIST)

18.25        Odgovorna raba vode, ravnanje z odpadnimi vodami in trdimi odpadki (Mitja Gorjan,                   Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica)

  1. Odgovorno ravnanje s trdimi odpadki (Dario Rolih, Javno podjetje Komunala Nova Gorica) Prilagajanje na podnebne spremembe (mag. Boris Šušmak, Društvo DOVES-FEE Slovenija) Odgovorna raba energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ( Janez Melink, GOLEA) Trajnostna mobilnost v občini in zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv ( Suzana Vidmar Kovšca GOLEA, VZ-TRAJNOST)
  2. Pravično in enakopravno zaposlovanje, zagotavljanje varnosti pri delu in poslovanju  (Astrid Prašnikar, ROS. TURIST – Inštitut za odgovorni turizem) 

19.30        RAZPRAVA