PRIJAVE ŠTIRIH PROJEKTOV NA 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3

datum: 15.02.2022

kategorija: Novice

V LAS V objemu sonca smo za prijavo na 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, v sodelovanju z ostalimi LAS partnerji, pripravili kar štiri projekte LAS sodelovanja.

V projektu LAS sodelovanja »OKUSI PRIMORSKE« smo na območju LAS V objemu sonca vključili, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Javni zavod za turizem občine Miren-Kostanjevica, Občino Renče - Vogrsko, Ustanovo BIT Planota in tri ekološke kmetovalce: Lipičar Vero, Toma Ločniškar in Marijo Marinič. Projekt LAS sodelovanja je odgovor na povezovanje kulinaričnega turizma (s poudarkom na ekološko pridelani in predelani hrani), ki je sicer bil v preteklih desetletjih izpostavljen kot samostojen pojav, vendar nima le občutne tržne vrednosti, temveč tudi velik kulturni vpliv na razvoj panoge. V skupni prijavi smo partnerji LAS sledili željam območij in povezovali nove kulinarične lokalne turistične ponudbe tradicionalnih jedi tako, da bo ta obiskovalcu čim bolj dostopna.

V projektu LAS sodelovanja »OD MEJE DO POTI« smo na območju LAS V objemu sonca vključili Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Občino Renče - Vogrsko in Osnovno šolo Alojza Gradnika Dobrovo. Glavna tematika in rdeča nit v tem projektu je spoznavanje dediščine 1. svetovne vojne in obdobja rapalske meje z vidika prehrambenih navad, načinov kmetovanja in proizvodnje hrane, ter oskrbovanja vojaških front s hrano.

V projektu LAS sodelovanja »PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO« LAS V objemu sonca sodeluje s še kar šestimi upravičenci. Ti so: Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar - nosilec kmetije, Mark Smerajc - nosilec kmetije in Nevo Pregelj -nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Temeljno izhodišče za pripravo tega projekta sodelovanja LAS, ki skupaj pokrivamo območje 10-ih občin zahodne Slovenije, je bila zelo šibka oskrba lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano. Projekt kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin. V projektu se aktivnosti navezujejo na zagotavljanje ponudbe in povpraševanja, kot tudi na strateško načrtovanje oskrbe s sonaravno hrano.

V projektu LAS sodelovanja »EKO VINOREJA« je partnerstvo sestavljeno na principu treh ekoloških kmetij, ki pokrivajo področje vinogradništva, kmetovanja, sadjarstva, živinoreje, šolstva in turizma in sicer na območju LAS V objemu sonca in sosednjega LAS, to je LAS Vipavska dolina. LAS V objemu sonca sodeluje s tremi upravičenci. Ti so: Franc Vodopivec (Kmetija Slavček), Aleks Klinec (Kmetija Klinec) in Društvo za biološko - dinamično gospodarjenje ''Ajda'' Goriška. Rdeča nit sodelovanja dveh lokalnih akcijskih skupin je spodbujanje k ekološkemu vsesplošnemu kmetovanju in povezovanju med ekološkimi kmetijskimi panogami (vinogradništvo, sadjarstvo, živinoreja, poljedelstvo) ter vključevanjem ranljivih skupin v družbo v kontekstu ekološkega vrtnarjenja in dela na ekološki kmetiji.