6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

datum: 28.12.2021

kategorija: Novice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15.00 ure.
Višina nepovratnih razpisanih sredstev znaša 4.188.000 EUR.

Več informacij o javnem pozivu, razpisni dokumentaciji in prilogah dobite tukaj.