Izpeljana prva izobraževalna delavnica v projektu LAS “VZ-TRAJNOST”

datum: 25.10.2021

kategorija: LAS 2014-2020

V okviru projekta LAS »Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov - VZ-TRAJNOST«, ki se izvaja na območju LAS V objemu sonca in je sofinanciran iz sredstev ESRR, je bila v četrtek 21.10.2021 v prostorih Občine Renče-Vogrsko izvedena izobraževalna delavnica. Namen delavnice je bilo ozaveščanje, izobraževanje in povezovanje akterjev in ciljnih skupin na področju trajnostnega razvoja ter trajnostne rabe naravnih virov.

Delavnica je potekala v dveh delih. Po uvodnem nagovoru predstavnice iz GOLE-e, organizatorja izobraževalne delavnice in predstavitvi namena in cilja projekta, je prvi del obsegal predstavitev aktualnih priložnosti za turistične ponudnike in širše, trenutno odprtega javnega razpisa: PODUKREP 6.4 »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti«. Po predstavitvi načina preverjanja poslovne ideje glede ustreznosti in doseganja primernega števila točk na razpisu, je bil predstavljen tudi način pisanja  vsebinskega in finančnega dela prijave.  V drugem delu izobraževalne delavnice je predstavnica Zavoda GOST na Planoti podrobno predstavila strokovno temo delavnice: varstvo okolja, trajnostno rabo naravnih virov, naravi prijazno pridelovanje avtohtonega rastlinstva predvsem pa uporabnost rastlin (avtohtonih zelišč).