Zaključek in predstavitev rezultatov projakta LAS sodelovanja »INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE« je potekala v torek, 23. junija 2020 ob 13-h v kotičku / show room »SPOT svetovanje Goriška« v Obrtnem domu Nova Gorica

datum: 23.06.2020

kategorija: LAS 2014-2020

Projekt »Interaktivni turizem za vse« z uporabo sodobnih tehnologij omogoča dostop do naravnih in kulturnih znamenitosti tistim, ki jih zaradi različnih razlogov ne morejo sami obiskati – predvsem invalidom.

Tehnološki razvoj nam lahko pomaga pri spoznavanju kulturne in naravne dediščine tam, kjer je ta nedostopna, oziroma tistim uporabnikom, ki zaradi različnih omejitev ne morejo do nje. Zadnja leta spremljamo hiter napredek na področju digitalizacije in vizualnih tehnologij. Kraje in predmete iz resničnega sveta je mogoče natančno preslikati v digitalno obliko in jih kot slike in video posnetke ponuditi tako rekoč komurkoli kjerkoli na svetu. Še posebej je pri tem učinkovita tehnologija navidezne resničnosti, virtual reality oziroma VR. Tovrstne slike in posnetki namreč prikazujejo celoten prostor, gledalec pa se lahko s pomočjo računalnika ali posebnih očal v sliki obrača in si jo ogleduje v vseh smereh, kot bi opazoval resnični prostor. Take slike in posnetki so z uporabo posebne 360-stopinjske kamere, ki zajame celotno okolico, nastali tudi v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse

Projekt »Interaktivni turizem za vse« povezuje šest lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz različnih delov Slovenije, med njimi tudi LAS V objemu sonca. Projekt je potekal v sklopu Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, podukrep 19.3.: priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. V projektu poleg našega LAS-a so sodelovali tudi predstavniki petih Lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz različnih delov Slovenije ; vodilni partner pa je bil LAS Notranjska, ostali LAS-i so bili LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, Partnerstvo LAS Zasavje in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

V sklopu projekta so bile izdelane virtualne predstavitve šestih naravnih in kulturnih znamenitosti iz različnih delov Slovenije; osrednji namen projektnih partnerjev je te točke skozi tehnologijo navidezne resničnosti približati in predstaviti gibalno oviranim in drugim invalidom.

LAS V objemu sonca in Zavod Ažmurk, drugi projektni partner iz Goriške regije, sta pripravila VIRTUALNI SPREHOD PO PARADANI V TRNOVSKEM GOZDU.  Paradana je vrtača ob vznožju Golakov, znana po Veliki ledeni jami, iz katere so pred stoletjem kopali led in ga prodajali v Gorico in Trst. Danes je tu naravni rezervat, pomemben zaradi značilne mikroklime s temperaturnim in rastlinskim obratom. Sama jama je za obiskovalce zaprta, do vhodnega dela pa vodi delno urejena gozdna pot.

Tehnični del izvedbe je bil naloga sodelavcev Zavoda Ažmurk. Zavod v svoje dejavnosti aktivno vključuje tudi invalide, kar je še dodana vrednost projektu, saj so invalidi sami še dodatno poskrbeli za ustreznost končnih izdelkov, »stranski učinek« pa je tudi njihova družbena in ustvarjalna aktivacija tekom projekta.

Virtualni sprehodi po Paradani, pa tudi posnetki nekaterih drugih znamenitosti, ki so nastali tekom projekta, bodo skupaj z različnim dodatnim gradivom na voljo na spletni strani zavoda.

 

Še nekaj podatkov :

Projekt se je izvajal od januarja 2019 do junija 2020 in potekal v dveh fazah.

Celotna vrednost projekta je bila 397.927,43 eur, od tega sofinanciran iz sklada EKSRP 313.892,79 eur.

Delež našega LAS V objemu sonca je bil 37.298,82 eur, od tega sofinanciran znesek iz sklada EKSRP 29.888,98 eur.