PROJEKT Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela

datum: 03.04.2020

kategorija: Novice

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je vodilni partner v projektu ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA. Partnerstvo projekta je pripravilo anketo o potrebah po kadrih, v kateri so sodelovali tudi številni člani OOZ Nova Gorica. Obenem je ZRSZ izvedel anketo med brezposelnimi.

Rezultati ankete kažejo, da ima skoraj devet desetin sodelujočih težave z zagotavljanjem kadrov. Največ povpraševanja je po naslednjih poklicih: elektrikarji, elektrotehniki, strojni tehniki, obdelovalci kovin, orodjarji, ličarji, zidarji, mesarju, šivilja, kuharji, natakarji, prodajalci, inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike.

Brezposelni delo iščejo najpogosteje kot strokovnjaki (vzgoja in izobraževanje, ekonomija, razvijalci spletnih strani..), tehniki (ekonomski tehniki, komercialisti, administracija, tajniki, računalništvo...). Visoka pripravljenost zamenjati poklic (74%), posebej med mladimi in osebami s V. ravnjo izobrazbe, predvsem na področju trgovine, komerciale, proizvodnje, socialnega varstva…. Najmanjša je pripravljenost za zaposlitev v gradbeništvu.

V naslednjih mesecih bomo posneli promocijske filme o deficitarnih poklicih, ki jih bomo predstavljali po goriških osnovnih šolah in na ta način vršili promocijo poklicev.

                            

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija