Člani izvolili novo vodstvo LAS

datum: 05.12.2019

kategorija: LAS 2014-2020

Na 6. redni seji Skupščine LAS V objemu sonca so člani 4. decembra 2019 izvolili 11-članski Upravni odbor in 3-članski Nadzorni odbor LAS, ki sta sestavljena iz predstavnikov javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja. Med novoizvoljenimi člani so za predsednico UO za 4-letni mandat potrdili Tino Novak Samec, ZTKMŠ Brda, in za podpredsednika Primoža Černica, OOZ Nova Gorica.

UPRAVNI ODBOR sestavljajo:

  • javni sektor (5):

Nevenka Vuk, Občina Miren-Kostanjevica

Nina Fiorelli Derman, Občina Šempeter-Vrtojba

Simon Rosič, Mestna občina Nova Gorica

Anja Nikolavčič, Občina Renče-Vogrsko

Tina Novak Samec, ZTKMŠ Brda

  • ekonomski sektor (3):

Tom Ločniškar, ČILČNI – Dediščinska kmetija Pedrovo

Mark Smerajc, Mark Smerjac  - nosilec dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji

Primož Černic, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

  • zasebni sektor (3):

Dejana Baša, Turistična zveza Nova Gorica

Anton Peršič, Kulturno turistično društvo Vitovlje

mag. Darijan Krpan, Ustanova Fundacija BiT Planota

NADZORNI ODBOR tvorijo:

  • javni sektor: Mateja Mislej, Mestna občina Nova Gorica
  • ekonomski sektor: Nevenka Volk Rožič, Gospodarska zbornica Slovenije
  • zasebni sektor: Dimitrij Marušič, OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja

 Dosedanja podpredsednica UO LAS Maša Černe se je najprej zahvalila RRA Severne Primorske za vso podporo in pomoč pri delovanju LAS, ki je po oceni direktorja RRA Črtomirja Špacapana ena najuspešnejših lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji: "Doslej smo počrpali vsa razpoložljiva sredstva. Vedno je več predlogov za projekte kot pa denarja. Upam, da bomo tako uspešni tudi na drugem javnem pozivu, na katerega LAS pravkar zbira prijave in vlada veliko zanimanje. Projekti, ki se s pomočjo teh sredstev izvajajo na podeželju so po finančnem obsegu manjši, a zelo koristni in marsikateri ne bi bil nikoli realiziran, če ne bi imeli na voljo tega denarja. Tudi občine so to prepoznale kot veliko priložnost."

Po njegovih besedah se na goriškem podeželju v zadnjem obdobju močno razvija turizem, ki je večplasten. "Podeželje se čuti podhranjeno glede na mestna središča, kar je EU prepoznala in dodatno stimulira prav razvoj teh območij." Ob tem Špacapan pričakuje obljubljene poenostavitve pri poročanju o izvedbi posameznih projektov, saj je priprava dokumentacije zelo obsežna in zahtevna.

Strokovna vodja LAS  Fabijana Medvešček je na skupščini predstavila načrtovane aktivnosti LAS in finančni načrt za leto 2020, ko se bodo že začele priprave na oblikovanje nove razvojne strategije. V ta namen bodo na sestanku s pristojnima ministrstvoma že prihodnji teden odločali o nadaljnjih usmeritvah. "Prihodnje leto pa vse do leta 2022 bo v izvedbi največ projektov v okviru LAS. V tem programskem obdobju bomo poleg skoraj 1,5 milijona evrov iz skladov EKSRP in ESRR deležni še dodatnih sredstev; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je LAS-u že izdalo odločbo o nagradi za uspešnost v višini 45.000,00 evrov, čakamo pa še odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za dodatna sredstva z naslova uspešnosti. O razdelitvi tega denarja bo odločal novi Upravni odbor LAS," je pojasnila Medveščkova.

Člani LAS V objemu sonca so medse sprejeli tri nove člane, ki so okrepili njihove vrste. Na podlagi oddanih vlog so vstopili Lagra, d.o.o., Turistično društvo TO JE MEDANA in Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica.