V Bukovici bodo spet plesali

datum: 20.11.2019

kategorija: Novice

Tudi v občini Renče - Vogrsko društvom, javnim zavodom, podjetnikom in lokalni skupnosti pri uresničevanju njihovih želja in potreb pomaga LAS V objemu sonca. Z uspešno prijavo na javne pozive so nazadnje uredili telovadnico na prostem v Volčji Dragi, občina pa je tudi nosilec projekta Kulturno stičišče območja LAS V objemu sonca ali krajše KUL-STIK, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Marsikdo Bukovico še vedno povezuje s plesi, ki so polnili dvorano v enem prvih kulturnih domov v teh krajih, zgrajenem kmalu po drugi svetovni vojni. V Bukovici je rojen tudi slikar Zoran Mušič, iz okoliških krajev pa izhajajo še drugi slavni slikarji, kar kaže, da je bilo to območje nekoč že stičišče družbenega in kulturnega življenja.

Partnerji projekta KUL-STIK vidijo v obnovljenem Kulturnem domu Bukovica velik potencial, zato ga želijo obogatiti z novimi vsebinami, da bi se razvil v kulturno stičišče tudi v navezavi s srednjeveškim biserom Gradom Rihemberk. Tako je k projektu pristopila tudi Mestna občina Nova Gorica

Pot do zastavljenega cilja vodi od najmlajših do najstarejših občanov. Prve korake so že prehodili otroci, ki so v nizu delavnic  na rihemberškem gradu skozi poletje pod mentorstvom Bojane Čibej iz Zavoda Svitar spoznavali lokalne slikarje in ustvarjali različne izdelke (na sliki).

Sledi del projekta, ki zajema vlaganje v infrastrukturo. Do konca leta načrtuje Občina Renče-Vogrsko izvesti javno naročilo, tako da naj bi se v začetku prihodnjega leta pričela postavitev nadstrešnice, ki bo delno pokrila ploščad pred vhodi v dvorane kulturnega doma, kar bo omogočilo, da se bodo manjše kulturne prireditve lahko preselile tudi na zunanjo ploščad. To bo posebej dobrodošlo v poletnih mesecih, ko bodo lahko prihodnje leto to pridobitev že koristili, saj bodo dela zaključena predvidoma do pomladi.

Kulturni dom Bukovica, ki omogoča prirejanje raznovrstnih dogodkov, bodo s pomočjo promocijskega videa približali širši javnosti, okrepili njegovo prepoznavnosti in skušali pritegniti še nove obiskovalce in organizatorje. V ta namen ga bodo s kamero še večkrat obiskali tudi sodelavci projektnega partnerja Video Pro videoprodukcija in marketing d.o.o. , ki bodo izdelali predstavitveni video.

Seveda pa bo nastajajočemu kulturnemu stičišču območja LAS ritem dal ples. V projekt je vključen tudi Dom upokojencev Nova Gorica, ki upravlja Hišo dobre volje v Mirnu. Ko bo urejena nadstrešnica, se bodo začele delavnice za starejše na temo plesa. Gotovo ne bo manjkalo obujanja spominov na nekoč znamenito plesišče v Bukovici, poskrbljeno pa bo tudi za plesno animacijo, tako da se bodo hkrati razgibali in družili, nazadnje pa nastopili na enkratnem dogodku Vrnimo ples v Bukovico.

Okrog ohranjene in medsebojno povezane lokalne kulturne dediščine se lahko vrtijo še različne druge aktivnosti, usmerjene v trajnostni razvoj tega območja, ki s tem odpira tudi poslovne priložnosti in snovanje novih turističnih produktov.

(Foto: Mateja Pelikan)