Zmagal je liker iz vrtnic

datum: 18.11.2019

kategorija: LAS 2014-2020

Ker je zanimanje in povpraševanje po zeliščnih izdelkih in vsebinah vse večje tako doma kot po svetu, se je LAS V objemu sonca povezal z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji v projektu sodelovanja LAS »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«, ki se je zaključil z zeliščno tržnico v Šempetru pri Gorici in razglasitvijo najbolj izvirnega turističnega spominka.

Črtomir Špacapan, direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica: "S projektom smo želeli neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost in doseči podjetniški preboj, zato smo skozi zeliščarsko tradicijo in znanje trgu ponudili inovativen, zeliščarski in integralen turistični produkt, ki ozavešča prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravo in kulturno dediščino."

Za namene promocije, povezovanja in sodelovanja zeliščarjev iz vse Slovenije je bila na spletni strani https://www.herbalslovenia.si vzpostavljena mreža zeliščarjev, ki sicer nimajo svoje krovne institucije. Prek inovativnega komunikacijskega orodja (e-herbarij) so na spletnem portalu dostopne novice o izbranih zeliščih, ponudnikih, dogodkih in izobraževanjih. Med izvajanjem projekta pa se je porodila dodatna ideja, da bi spletni e-herbarij nadgradili s spletno semensko banko, a to ostaja izziv za nove projekte.

Kot koristen in zanimiv promocijski material se je izkazal tudi video posnetek, kjer je prikazana vzgoja in predelava zelišč tudi kot poslovna priložnost na območju LAS V objemu sonca. Pri izvajanju strokovnih aktivnosti smo iz našega okolja vključili Biotehniško šolo iz Šempetra pri Gorici in Zavod GOST na Planoti z Zeliščnim centrom v Grgarskih Ravnah, kjer so potekala strokovna tematska izobraževanja in delavnice na temo spoznanja zdravih zelišč, oblikovanja in trženja produktnih izdelkov, na Biotehniški šoli pa delavnice in izobraževanja za dijake o vzgoji in predelavi zelišč. Dijaki so skupaj z mentorji vzpostavili semensko banko zelišč in nekaterih avtohtonih, tradicionalnih sort poljščin, saj so na šoli še posebej ponosni na shranjena semena stoletne čebule in ognjiča. V popoldanskem času so na šoli organizirali kulinarične delavnice, na katerih so gospodinje prenašale svoje znanje o pripravi dobrot iz zelišč.

Projekt smo s partnerji - LAS Raznolikost podeželja, LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS »Od Pohorja do Bohorja« - zaključili na šempetrskem trgu 27. septembra, ko so dijaki Biotehniške šole predstavili vzgojo zeliščnih sadik, pridobljena znanja o zasnovi in načrtovanju zeliščnega vrta ter kombinacije zelišč in dišavnic pri zasaditvah, obiskovalci pa so lahko spoznali tudi novo semensko banko. Ker smo želeli, da z zelišči in njihovim pomenom seznanimo in del znanja zeliščarske tradicije prenesemo na mlade, smo povabili tudi otroke iz domače OŠ Ivana Roba, ki so med drugim barvali pobarvanke o zeliščih, vsi pa so bili navdušeni nad okusnimi zeliščnimi žlikrofi, ki so jih spretno izdelovali predstavniki Zavoda GOST na Planoti in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.

Pestro dogajanje smo zaključili z razglasitvijo najbolj izvirnega turističnega spominka z našega območja. Med prispelimi predlogi v okviru »Javnega natečaja za izbor izvirnih zeliščnih daril oz. spominkov na območju LAS V objemu sonca« je Fundacija BiT Planota kot najboljšega ocenila »Liker iz vrtnic«.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in podprt s strani občin: Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Brda.