RAZPIS VOLITEV V ORGANE LAS V OBJEMU SONCA

datum: 11.11.2019

kategorija: Novice

Upravni odbor LAS V objemu sonca z dnem 11.11.2019 objavlja

Razpis volitev za izvolitev predstavnikov v organe LAS V objemu sonca: Upravni odbor in Nadzorni odbor LAS V objemu sonca.

Spoštovani člani LAS V objemu sonca,

 

Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS V objemu sonca z dne 8.12.2015 ter na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine LAS V objemu sonca z dne 8.12.2015 in sklepa Upravnega odbora LAS V objemu sonca na 15. redni seji Upravnega odbora LAS V objemu sonca z dne 8.11.2019  o razpisu volitev v organe LAS V objemu sonca, Upravni odbor LAS V objemu sonca z dnem 11.11.2019 objavlja

 

Razpis volitev za izvolitev predstavnikov v organe LAS V objemu sonca: Upravni odbor in Nadzorni odbor LAS V objemu sonca.

 

Rok za vložitev kandidatur je do dne 25.11.2019 do 15.00 ure.

Volilna opravila trajajo do dneva glasovanja na volitvah, ki bodo izvedene na 6. redni seji Skupščine LAS V objemu sonca dne 4. 12. 2019.

Volitve Predsednika LAS in podpredsednika LAS se izvoli na volitvah izmed enajstih članov Upravnega odbora.

 

Člani LAS V objemu sonca vse potrebne informacije o volitvah v organe LAS V objemu sonca pridobite v pisarni LAS V objemu sonca, na RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.