Slavnostna otvoritev »Mladinskega centra Brda«

datum: 18.06.2019

kategorija: LAS 2014-2020

V petek, 7. 6. 2019 so v Brdih slavnostno odprli »Mladinski center Brda«. S tem se je uresničila dolgoletna želja briške mladine. Vzpostavitev mladinskega centra v Brdih je tudi glavna aktivnost projekta MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM. Za izvedbo tega projekta je bilo pridobljenih 80.060,00 EUR nepovratnih sredstev na javnem pozivu LAS V objemu sonca in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM se izvaja v sklopu progama »lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, za katerega se uporablja kratica CLLD. Ta program izvaja lokalna akcijska skupina LAS V objemu sonca na območju petih goriških občin (občina Brda, mestna občina Nova Gorica, , občina Miren-Kostanjevica, občina Renče-Vogrsko in občina Šempeter-Vrtojba). Na RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica pa izvajamo vse naloge vezane na vodenje in upravljanje LAS. LAS V objemu sonca avtonomno, v skladu z lastno strategijo lokalnega razvoja, preko javnih pozivov dodeljuje javno podporo lokalnim pobudam za doseganje lastnih razvojnih prioritet in ciljev. Za izvajanje projektov, ki morajo biti usmerjeni v uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja, imamo na razpolago 1.474.220,00 EUR nepovratnih sredstev; iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 595.684,00 EUR in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 878.536,00 EUR. V tem programskem obdobju je LAS V objemu sonca na podlagi dveh javnih pozivov za sofinanciranje operacij že podprl izvajanje 14-it projektov.
Sedaj ima LAS V objemu sonca objavljen javni poziv za sofinanciranje projektov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 355.000 EUR. V jeseni se bo objavil še javni poziv iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

63222123_1231651027004741_479943358169481216_o