MGRT potrdil sofinanciranje 10-ih projektov LAS V objemu sonca_ sklad ESRR

datum: 15.04.2019

kategorija: Novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dokončno potrdilo sofinanciranje desetih projektov LAS V objemu sonca, iz sklada ESRR. Skupna predvidena vrednost sofinanciranja (80% upravičenih stroškov) je 444.635,82 EUR.

Predmet operacij je skladen z upravičenim namenom oziroma prispeva k najmanj enemu od upravičenih področij: ustvarjanje delovnih mest, večja vključenost ranljivih skupin ter varstvo okolja in ohranjanje narave.

O projektih več na: http://www.las-vobjemusonca.si/izvajanje_operacij/esrr/operacije_v_izvajanju/