Prva sprememba Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS V objemu sonca

datum: 14.06.2017

kategorija: LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca pripravlja prvo spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS V objemu sonca.

V zvezi s tem pozivamo zainteresirane člane LAS, da podate svoje predloge za spremembo SLR, vključno z utemeljitvijo sprememb in opisom vpliva sprememb na doseganje ciljev SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS.

Predloge za spremembo SLR podajte na  obrazcu-sprememba SLR. 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS, zbira predloge za spremembo SLR po e- pošti: fabijana.medvescek@rra-sp.si ali na naslovu LAS V objemu sonca – RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica. Rok za predložitev predlogov za spremembo SLR je do 15. 8. 2017.

Podane predloge bosta pred posredovanjem na Koordinacijski odbor CLLD:  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano, obravnavala in potrjevala Upravni odbor in Skupščina LAS.

Pri pripravi predlogov spremembe SLR se lahko oglasite tudi v pisarni LAS.