Potrjen LAS V objemu sonca

datum: 19.09.2016

kategorija: LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca je z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 13. 9. 2016 pridobil status POTRJENE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS) ZA OBDOBJE 2014–2020.

Z Odločbo o potrditvi je LAS V objemu sonca upravičen do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva bo LAS V objemu sonca koristil za izvajanje Strategije lokalnega razvoja.

Operacije oziroma projekti se bodo izvajali na osnovi javnih pozivov, ki jih bo LAS V objemu sonca pripravil in objavil na svoji spletni strani in na spletnih straneh vključenih občin. Upravičenci bodo sredstva lahko koristili na osnovi izbranih in potrjenih operacij vse do leta 2023.