Sodelovanje med partnerstvi v okviru lokalnega razvoja

datum: 09.08.2016

kategorija: LAS 2014-2020

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica je v imenu Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA v torek 9. 8. 2016 organizirala celodnevno delovno srečanje z lokalno akcijsko skupino (LAS) Leader-Aktionsgruppe "Kulturerlebnis Fränkische Schweiz" iz Forchheima, Nemčija.

Župane in ostale predstavnike LAS Leader-Aktionsgruppe "Kulturerlebnis Fränkische Schweiz", pod vodstvom predsednika dr. Hermanna Ulm in strokovnega vodje LAS Antona Eckert, so ob 10.30 uri v veliki dvorani na Mestni občini Nova Gorica sprejeli župan MONG Matej Arčon, predsednik LAS V OBJEMU SONCA Andrej Markočič in direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica Črtomir Špacapan. Na delovnem srečanju, ki so se ga udeležili tudi župan Občine Šempeter – Vrtojba mag. Milan Turk in nekateri predstavniki Upravnega odbora LAS V OBJEMU SONCA, je Anton Erckert udeležencem predstavil aktivnosti svojega LAS in priložnosti za sodelovanje z našim LAS V OBJEMU SONCA. V nadaljevanju delovnega srečanja je Fabijana Medvešček, strokovna vodja  LAS V OBJEMU SONCA, predstavila naš LAS in priložnosti, ki jih vidi v sodelovanju z gostujočim LAS-om.

S kombinacijo različnih virov financiranja se namreč skozi instrument lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) omogoča LAS-om izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij (projektov), ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi mestna naselja.

Sodelovanje med partnerstvi oz. med LAS-i, tako znotraj naše države (medregijsko sodelovanje) kot z območji v različnih državah članicah EU, je pomembno zlasti pri izmenjavi in prenosu primerov dobrih praks med LAS, iskanju povezav in novih znanj, pri reševanju specifičnih lokalnih problemov ter pri pospeševanju uspešnih projektnih zamisli. Operacije sodelovanja, sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, prispevajo k ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA ter k ciljem Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 in imajo poseben poudarek na združevanju LAS s skupnimi interesi, kar generira nove ideje in razvoj inovativnih pristopov. Za sofinanciranje teh operacij bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljalo več javnih razpisov (na razpolago 4 milijone EUR), na katere lahko kandidirajo LAS z drugo LAS v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev oz. LAS z drugih območij EU ali tretjih držav.

O področjih na katerih bi lahko sodelovali z nemškim LAS je tekla beseda tudi v popoldanskem delu delovnega srečanja v Brdih. Ker je goste še posebej zanimalo področje sadjarstva pri nas, je bilo organizirano srečanje s predsednikom Združenja sadjarjev Brda Radovanom Jelina. Delovni obisk se je zaključil v Kleti Brda, kjer je goste sprejel župan Občine Brda Franc Mužič in direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

Glede na pozitivne odzive vseh udeležencev na vseh delovnih razgovorih se je izkazalo, da bi bilo možno sodelovanje na več področjih (sadjarstvo, turizem, kulturna dediščina,..).  Predsednik LAS Leader-Aktionsgruppe "Kulturerlebnis Fränkische Schweiz" dr. Hermann Ulm je ob koncu delovnega srečanja izrazil željo, da bi s sodelovanjem nadaljevali in jim vrnili obisk.