Vabilo na prvo redno sejo skupščine LAS V OBJEMU SONCA

datum: 19.01.2016

kategorija: LAS 2014-2020

Vse člane LAS V OBJEMU SONCA vabimo, da se udeležijo prve redne seje skupščine LAS V OBJEMU SONCA, ki bo potekala v ponedeljek, 25. 1. 2016 ob 17.00 uri v prostorih Občine Renče-Vogrsko v Bukovici.

Dnevni red skupščine je:
1. Sprejem dnevnega reda;
2. Predstavitev in potrjevanje Strategije lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA;
3. Razno.

Vse člane LAS prosimo za zanesljivo udeležbo.

Skupščina je na seji sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje seje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna, ne glede na število navzočih članov