Drugi krog delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA

datum: 22.09.2015

kategorija: LAS 2014-2020

Za nami je drugi krog delavnic za pripravo strategije lokalnega razvoja - priložnost za financiranje projektov skupnega lokalnega razvoja.

Drugi krog delavnic za pripravo strategije lokalnega razvoja je potekal med 8. in 16. septembrom 2015. V tem času smo organizirali štiri delavnice, ki so bile namenjene različnim akterjem, ki delujejo na področju štirih tematskih področij ukrepanja:

  • ustvarjanje delovnih mest;
  • varstvo okolja in ohranjanje narave;
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter
  • razvoj osnovnih storitev.

Na delavnicah smo predstavili pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« - CLLD in vlogo lokalne akcijske skupine – LAS, skupaj z udeleženci smo obravnavali glavne cilje, tematska področja ukrepanja in vrste ukrepov ter predstavili obrazec predlog operacij (projektnih predlogov) za umestitev v SLR, navodila za izpolnjevanje obrazca in za predložitev predlogov operacij.

Udeleženci so imeli možnost na kratko predstaviti svoje ideje operacij in se povezati z ostalimi, ki so imeli podobne ideje. Na nekaterih delavnicah so že bile vidne tudi potencialne priložnosti za sodelovanje med različnimi akterji.

Vse prisotne smo ponovno pozvali, da nam do 16.10.2015 pošljejo svoje predloge operacij za umestitev v SLR in jih povabili, da se udeležijo tudi tretjega kroga delavnic, ki bo potekal v drugi polovici oktobra in kjer bomo skupaj obravnavali prejete predloge operacij.

Za konec smo udeležencem predstavili tudi novo spletno stran LAS V OBJEMU SONCA.