POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Goriška in Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Dolina Soče je predstavljala prvo frontno črto, ostala območja pa zaledje soške fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic…), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Spodbuja vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso Poti miru je bila v letu 2015 že navezana pot, imenovana oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče, katera se iz Bohinja preko Komne in Krna navezuje na pot miru v Zgornjem Posočju. V Vipavski dolini pa so točkovno označena vojaška pokopališča.

V okviru te operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične vodnike, ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in izobraževanjem območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte.

Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko-izobraževalni material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne. V operaciji izdelava študije o dediščini soške fronte v podobi Poti miru, ki bo zajemala dokumentarni prikaz posamezna urbana središča na območju vsakega LAS-a iz tistega zgodovinskega časa, povečuje sinergijske učinke.

Datum začetka: 01.02.2019
Datum konca: 30.10.2020

Sredstva ESRR: 10.000,00 EUR
Lastna sredstva: 8.957,00 EUR
Celotna sredstva: 18.957,00 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca, vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
Kontaktna oseba: Amelija Skomina

Partnerji: LAS Dolina Soče
LAS Gorenja košarica
LAS s CILjem
LAS Vipavska dolina

 

AKTIVNOSTI OPERACIJE

Izobraževanje za vodnike in ponudnike:

  • na območju našega LAS-a bo izvedeno eno strokovno izobraževanje na temo 1. svetovne vojne,
  • ena strokovno izobraževalna ekskurzija na relaciji:  Tolmin - Kanal - Dobrovo - Miren – Renče - Ajdovščina - Col - Logatec - Idrija- Šebrelje - Tolmin.
  • štiri (4) delavnice za mlade v štirih urbanih naseljih : Dobrovo, Trnovo, Renče (tabor Vinišče), Miren in Šempeter pri Goric s ciljem približati in seznaniti z zgodovinskim pomenom soške fronte in njenega zaledja. Delavnice bodo izvedli tematski strokovni sodelavci iz Fundacije Poti miru.

Promocija POTi miru: Za namene promocije bo izvedena skupna spletna promocija in za namene promocije med mladimi, bo oblikovan in kupljen promocijski material.

Ureditev urbanih središč : V okviru te aktivnosti bo izdelana strokovna študija o dediščini soške fronte v podobi Poti miru na območju spodnje Vipavske doline oz. na območju vseh urbanih naseljih našega LAS-a. Strokovno gradivo bo zajemalo dokumentarne prikaze dogodke, ki so se odvijale na tem območju iz tistega zgodovinskega časa. Strokovni izvajalec Fundacija poti miru skupaj s lokalnimi strokovnjaki bo skrbel za zbiranje in oblikovanje raznih vizualnih gradiv, pripravljal opisne tekste in prevode v več jezikih, ki bodo primerni za tisk in objavo dogodkov vezanih na posamezen kraj, urbano območje na območju LAS V objemu sonca vključujemo opise za posamezna urbana območja, in sicer: naselje Dobrovo, Šempeter pri Gorici in Miren, Renče in naselje Trnovo.

Na območju občine Renče-Vogrsko je bila posebej izpostavljena tema sanitete, saj je na tem območju veliko vojaških pokopališč in ostankov sanitetnih oddelkov tistega časa.