Supanje po Vipavi

Datum začetka: 01.01.2022
Datum konca: 15.12.2022

Sredstva ESRR: 10.007,42 EUR
Lastna sredstva: 4.323,13 EUR
Celotna sredstva: 14.330,55 EUR

Nosilec: Občina Renče – Vogrsko

Partnerji: Društvo Mladi Renče-Vogrsko
Mestna občina Nova Gorica

 

»Supanje po Vipavi« je prikaz doživljanja novega načina druženja mladih ob reki Vipavi. V okviru več dnevnega športnega tekmovanja v supanju na Goriškem, bomo izvedli predstavitveno izobraževalne športne dogodke za osnovno šolsko mladino in obiskovalce.

Cilj dogodka je mladim in obiskovalcem iz območja LAS-a na inovativen način omogočili doživetje narave, približali vodni šport (supanje) kot možnost kvalitetnega, aktivnega ter zabavnega načina preživljanja prostega časa na reki Vipavi.

V okviru operacije se bodo izvedli  športni dogodki pod nazivom »Skupaj supamo  po Vipavi od Dornberka do Renč« kot instrument spodbujanja, razvijanja in zagotavljanja mladim kakovosten način preživljanja prostega časa ob reki. Pripravljen bo dokument z opisom in predstavitvijo rečnih brežin in vstopnih točk.

 

https://youtu.be/6AuC8Hxe8jg