Inovativno partnerstvo sodobne umetnosti za trajnostno naravnan turizem

Inovativno partnerstvo sodobne umetnosti za trajnostno naravnan turizem »Art Circle« ali »Krog umetnosti« je že uveljavljena blagovna znamka (mednarodni festival vizualne umetnosti), ki na področju celotnih Brd in v Vipavski dolini vsako leto, teden dni združuje umetnike z vsega sveta, vinarje in turistične ponudnike ter predstavnike različnih veleposlaništev v Sloveniji.

Kultura je vse bolj sprejeta kot element trajnostnega turizma, kot podlaga za socialno usklajenost, kot rodovitno območje za razvoj civilne družbe in kot vodilna sila za inovacije novih tehnologij – kreativne industrije.

Datum začetka: 01.01.2021
Datum konca: 30.12.2022

Sredstva ESRR: 79.997,95 EUR
Lastna sredstva: 27.763,49 EUR
Celotna sredstva: 107.761,44 EUR

Nosilec: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda

Partnerji: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
Kulturno društvo Manifest
A-MEDIA d.o.o.

 

Območje LAS bo tako doseglo svoj cilj prepoznavnosti in uglednosti države tudi v svetu, preko kulture.

Na območju LAS (Dornberk, Šempeter pri Gorici) bo v okviru projekta otvoritev dveh Ambasad Kulture in Umetnosti (umetniške ambasade) in osrednji dogodek na gradu Dobrovo. Z vzpostavitvijo novega turističnega produkta (umetniški ambasadi) bo območje pridobilo na kulturnih vsebinah in možnostih za razvoj novih kulturno umetnostnih produktov. Umetniške ambasade bodo potekale pri vinarjih, gostinskih in nočitvenih ponudnikih, kjer se bodo odvijali tedenski kulturno-umetniški festivali.

Cilji operacije: Cilj je vzpostaviti novo inovativno partnerstvo, ustvariti pogoje za nove zaposlitve in nove poslovne priložnosti. Ambasade bodo pripomogle k razvoju kulturno-umetniškega središča v tem prostoru. Vsaka ambasada zastopa eno državo in z  organizacijo različnih umetniških festivalov.