Mirenski Grad med Krasom in Vipavo

Datum začetka: 01.01.2021
Datum konca: 30.11.2022

Sredstva ESRR: 50.231,26 EUR
Lastna sredstva: 23.538,84 EUR
Celotna sredstva: 73.770,10 EUR

Nosilec: Samostan lazaristov Mirenski Grad

Partnerji: Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Osnovna šola Miren
Občina Miren – Kostanjevica
LD Fajti hrib Renče
Združenje slovenskih skavtov in skavtinj

 

Glavni namen operacije z naslovom Mirenski Grad med Krasom in Vipavo je v tem, da spodbudi medgeneracijsko sodelovanje in zagotovi kakovostno preživljanje prostega časa, aktivno sodelovati pri vzgoji otrok in mladih za skrb za naravo in naravne danosti ter omogoči nove priložnosti za samooskrbo. Poleg tega želi operacija razvijati nove poslovne priložnosti za trajnostni razvoj zelenega turizma in ohranjanje kulturne dediščine.

Aktivnosti operacije so: Ureditev pešpoti in postavitev nadkrijta, zaščitenega prostora za talno pridelavo zelenjave ter postavitev učilnice v naravi in postavitev nove opazovalnice za divjad. V okviru aktivnosti se bo izvedlelt tudi tabor za otroke in izobraževalne delavnice.

Cilj projekta je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in zagotavljanje kakovostno preživljanje prostega časa, aktivno sodelovanje pri vzgoji otrok in mladih za skrb za naravo in naravne danosti ter omogoči nove priložnosti za samooskrbo.